KREALAB


Krealab er en samling af kreative værktøjer og tilgange, der kan bruges til udvikling, innovation og processer. 

Hvis du vælger at bruge nogle af værktøjerne, så henvis gerne med kilde til dem, der er afsender.

God fornøjelse!

Det strategiske procesdesign
Illustrationen er egen tilvirkning,  marts 2021

Tegningen og dens spørgsmål kan bruges direkte i jeres praksis næste gang I skal arbejde med udvikling.  


For mig handler strategiprocesser (store som små) om:

- at formulere ønsker om fremtiden og bevæge sig hen mod et kort- eller langsigtet mål. (strategi)

- at gøre det gennem en serie af handlinger. Altså at noget kommer efter noget andet. (proces)


Hvilken tilgang har I mon brug for i jeres strategiske proces?


Illustrationen er egen tilvirkning inspireret af:

Staunstrup, Hertel-Storm & Vestergaard Olsen, Organisation, Gads Forlag, 2021 (kap. 3)

Vestergaard Olsen & Muusmann Lassen, Projektledelse, GadsForlag, 2019 (kap. 1 & 2)

Værktøjer til Innovation

Skæve Vinkler
- en værktøjskasse til Innovation

Udviklet af Koncern HR, udvikling,
Region Midt